RTR ha violà il principi d'objectivitad

Rapport dal post da mediaziun

Ils 22 da mars è vegnì fatg la reproscha che la novitad dals 20 da mars 2020 sco era il rapport en il Telesguard dals 20 da mars 2020 violeschian l'obligaziun d’objectivitad e qua tras la concessiun dad RTR:

  1. perquai ch'ellas rapportian nagut sur dal cuntegn essenzial dal rapport final dal mediatur public da la SRG, Roger Blum, en chaussa,
  2. perquai ch'ellas rapportian sulettamain dals detagls nunimpurtants, en ils quals Not Carl haja survegnì era mo ina tscherta raschun, quai che na vegni era betg rapportà objectiv.

Ellas rapportian encunter tutta vardad ed objectivitad d'in success da Not Carl cun sia reclamaziun, entant ch'i saja ina terrada per el, suenter che tut sias grevas reclamaziuns sajan vegnidas renviadas e per ina fitg gronda part gnanc vegnidas tractadas dal mediatur public, essend gia scleridas cun la resposta dils responsabels da SRF per il film documentar en discussiun.»

Il mediatur da RTR vegn en ses rapport tar la suandanta conclusiun:

«Ton ella novitad dils 20 da mars 2020 sco era el Telesguard dil medem datum han ins refusau al public l'informaziun che Not Carl hagi survegniu raschun en sulettamein treis puncts e ch'il mediatur public seigi buca suandaus el ella plipart dils puncts da critica. Il public ha pia buca saviu far in agen meini.

Resumond san ins dir che la maioritad dils puncts da critica dalla reclamaziun da Not Carl ha fatg naufragi avon il post da mediaziun e ch'el ha survegniu raschun sulettamein en puncts secundars. RTR ha denton intermediau il maletg d'in auter rapport final al public cumin cun la novitad dils 20 da mars 2020 e cun il Telesguard dil medem datum. Tenor mei ha muncau cheu la diligenza e la sensibilitad schurnalistica e politica.

En vesta da tut quei ch'ei vegniu detg survart ha RTR tenor miu manegiar violau il principi d'objectivadad. Daco che RTR ha violau quei principi e la damonda sche RTR ha fatg quei cun intenziun ni per negligientscha respectivamein per munconza da diligenza ei en quei connex buca decisiv.”

Sin recumandaziun dal mediatur public ha RTR duvrà en la novitad dals 24 da mars 2020 il term 'amplificaziun' e rapportà pli extendidamain e pli precisamain da la conclusiun da Roger Blum. “Quei cumprova entelgientscha da vart da RTR ed ei da beneventar, mida denton nuot vid il fatg che RTR ha cunterfatg cun la novitad dils 20 da mars 2020 e cun il Telesguard dil medem datum al principi d'objectivadad” scriva il mediatur public da la SRG.R.

Kommentar

Deactivà funcziun da commentari

Nus vulain examinar e publitgar Voss commentaris svelt. Perquai n’èsi betg pli pussaivel da commentar artitgels pli vegls.